Tio sätt att minska energiförbrukningen i din lokal

“Mileway har ett tydligt mål att bara köpa förnybar energi från och med 2025. Användningen av solpaneler kommer att spela en viktig roll att hjälpa oss att uppnå detta. Över hela Europa undersöker vi var vi har möjlighet att införliva solkraft i våra fastigheter.” – Julie Villet, Head of ESG and Innovation.

Genom att minska elförbrukningen i dina lokaler sänks inte bara dina kostnader, det stärker också företagets varumärke då ni är med i kampen mot global uppvärmning. Det är helt enkelt något alla vinner på.

Tio sätt att energieffektivisera din lagerlokal

1. Identifiera områden som kan förbättras

Innan du vidtar åtgärder bör du inspektera lagerlokalen och identifiera de områden där mest energi förbrukas. Är utrustningen gammal eller ineffektiv? Är driften optimerad?

Genom att först identifiera områden som kan förbättras blir det enklare att sedan fatta beslut om vilka åtgärder som behövs och framförallt vilka som kommer att ha störst effekt. Glöm inte att skapa en baseline för elförbrukningen för att kunna mäta förbättringar framöver.

2. Checklista för energibesparing

När förbättringsområden är identifierade är det dags att sammanställa en så kallad energikontrollista för att bestämma vilka åtgärder ert företag bör vidta för att förbättra energiprestandan. Följande punkter är en bra utgångspunkt.

3. Dra ner på belysningen

Visste du att belysning vanligtvis står för 65–95 % av energikostnaderna i en lagerlokal? (Carbon Trust, 2019). I många lagerlokaler är det vanligt att det finns utrymmen som inte används så ofta. Genom att släcka belysningen i sådana utrymmen och utnyttja dagsljuset kan företaget spara pengar och förbättra driften i lokalerna. Om möjligt, placera arbetsstationer som kräver bra belysning nära fönster.

4. Byt till LED-belysning

LED-lampor är mer energisnåla än vanliga glödlampor. De använder upp till 90 % mindre energi, håller längre, är mer energieffektiva och ger bättre ljus. På Mileway har vi därför skyndat på övergången till LED-belysning i alla våra fastigheter i Europa. På så sätt hjälper vi våra kunder både i deras hållbarhetsarbete och med att få lägre energikostnader!

5. Installera sensorer

Investering i automatiska sensorer kan minska belysningskostnader med 30 % eller mer. Det finns några olika typer att överväga:

 • Närvarosensorer: Registrerar rörelser och släcker automatiskt lampor efter en stunds inaktivitet, och tänder dem igen när någon går in i rummet.
 • Ljussensrorer: Känner av när naturligt dagsljus finns tillgängligt och minskar då den artificiella belysningen.

6. Uppvärmning och ventilation

Lagerlokaler brukar ha högt i tak, stora lastportar och mycket ventilation. Detta kan leda till att mycket värme går förlorad och slöseri av energi. Men genom några små ändringar kan man spara mycket energi.

Termostatkontroller

Genom att använda termostatkontroller kan du se till att lokalerna har rätt temperatur. Det är vanligt att man ibland tillfälligt behöver justera värmen på arbetsplatsen på grund av väder eller arbetsscheman, men det är lätt hänt att glömma bort att återställa den. Genom att sänka temperaturen med bara en grad i lagerlokalen kan ditt företag minska energikostnader med 10 %.

Undvik överuppvärmning

Var noga med att ställa in rätt temperatur i byggnaden. De flesta lagerlokaler kan fungera utan att värmas upp, men temperaturen bör vara minst 16°C för de anställdas välbefinnande. Om det är mycket fysiskt arbete kan temperaturen sänkas till 13°C, vilket kan vara fallet inom industriella verksamheter. Här är några rekommenderade temperaturer för olika typer av lokaler:

 • Kontor: 20-24°C
 • Verkstad: 16-20°C
 • Tungt arbete: 13-16°C
 • Butiker: 16-18°C

Byt till strålningsvärme

För uppvärmning av lagerlokaler rekommenderar vi gas- eller elelement som den mest kostnadseffektiva lösningen. Strålningsvärmen från dessa energikällor värmer upp arbetsstationerna direkt, till skillnad från konvektionsvärme som snabbt skingras i höga byggnader.

Takvärmefläktar

Om din lokal har ett artificiellt ventilationssystem kan det vara bra att installera takvärmefläktar. De fördelar den varma luften som stiger uppåt ner till golvnivå där de anställda befinner sig, vilket minskar behovet av extra uppvärmning.

7. Förnybar energi

Att installera solcellspaneler är ofta en lönsam investering på lång sikt. Genom att omvandla solljus till elektricitet kan man spara stora mängder pengar jämfört med att köpa el från en kommersiell elleverantör.

Lagerlokaler är väl lämpade för solenergi eftersom de har stora takytor. Dessutom är lagerlokaler höga, vilket minskar risken för skuggning av solcellerna.
Tiden det tar att återbetala investeringen kan variera, och det är viktigt att notera att återbetalningsperioden kan vara cirka 7-10 år.

8. Omfamna automatisering

Om ditt företaget använder industriutrustning regelbundet bör du överväga automatisering. Genom att automatisera processer kan du minska behovet av utrymme för att lagra produktinventarier och undvika onödig belysning och uppvärmning av stora områden. Detta kan öka er effektivitet och spara resurser.

9. Utbilda era anställda

För att få ut maximala fördelar av era energiförbättringar är samarbete i teamet viktigt. Genom att lära anställda effektiva sätt att spara energi och ändra beteenden kan de få en bättre förståelse för hur det påverkar både företagets ekonomi och miljön. Deltar din personal aktivt i energieffektiviseringsarbetet kommer de också att känna starkare engagemang för att stödja företagets ansträngningar att göra förändringar.

Här är några sätt att få igång engagemanget för hållbarhet i företaget:

 • Skapa nyhetsbrev och annan intern kommunikation för att hålla anställda informerade om hållbarhetsmål och hur de kan bidra till att nå dem.
 • Tillgodose utbildningar och annan kompetenshöjande initiativ.
 • Använd affischer och klistermärken för att till exempel uppmuntra personalen att släcka lamporna.
 • Påminn lokalvårdare, säkerhetsvakter eller den som sist lämnar byggnaden att släcka lamporna.

10. Nästa steg

Avslutningsvis kommer här fem första steg för att förbättra energieffektiviteten i er verksamhet:

 • Inspektera lokalen och skapa en prioriteringslista över energibesparande åtgärder.
 • Utveckla en strategi för energieffektivitet och informera anställda om den.
 • Tilldela tydliga ansvarsområden och prioritera åtgärderna.
 • Se till företagets energiförbrukning regelbundet för att vara medveten om förbättringarna och identifiera områden som behöver åtgärdas.
 • Sätt upp realistiska mål och tidsramar för förbättringar (5 % förbättring per år är en bra start!).

Vill du veta mer om hur vi på Mileway stöttar våra kunder för att både få ner kostnader och förbättra sin energieffektivitet? Läs mer om vårt ESG-arbete här.

Kontakta oss
Föregående artikel
Nästa artikel