Så tar du ditt företag till nästa steg mot tillväxt

Skillnaden mellan att vara fem personer på ett kontor till att ha 50 anställda är stor. Från nya avtal till fakturering – om du inte förändrar hur saker och ting görs kommer ni att få problem. Hur ett företag hanterar sina system, strukturer och beslutsprocesser är lika viktigt som den kundinriktade verksamheten. Misslyckas det första, lyckas företaget sällan nå sin potential.

Denna artikel går igenom viktiga överväganden för att göra nästa fas i ditt företags resa framgångsrik.

System och processer

I ett företag med fem eller tio anställda går många processer av bara farten och av gammal vana – det har inte funnits någon planering eller grundlighet. När företaget växer, kan det inte fortsätta på det viset. Du kommer till exempel att behöva mer sofistikerad IT-infrastruktur och mjukvaror, mer detaljerad redovisning och generellt mer robusta sätt att fatta beslut.

Se till att ni har rätt personer på rätt plats

En väsentlig förändring som alla företag måste genomgå när de växer är processen att övergå från att grundaren leder allt till att ha avdelningsexperter och låta grundarna fokusera på strategin. Fundera på om den existerande strukturen klarar av företagets nuvarande och framtida tillväxt. Reflektera över och bestäm när det är rätt tillfälle att skapa separata avdelningar eller team för ekonomi, HR, juridik, marknadsföring och så vidare.

Grundarna och ledningen är ofta de som har visionen, men det är inte hållbart att allt beslutsfattande ligger hos dem. Om du inte tar in specialister (eller söker outsourcad hjälp), kommer mer och mer tid att läggas på att göra saker som du i bästa fall inte är särskilt bra på, eller i värsta fall leder till att du gör misstag som påverkar företaget negativt. Det kan vara svårt att “släppa taget”, men det är det enda sättet att hjälpa ert företag att blomstra.

Investera i utbildning

Ju fler anställda du får desto viktigare blir det med kompetensutveckling. Att betala för fortbildning av ditt team är en förutsättning om du vill att de ska fortsätta tillföra värde. Om anställda känner att deras arbetsgivare investerar i deras framtid, är de mindre benägna att söka en annan anställning – rekrytering är dyrt och en mycket tidskrävande påfrestning för växande företag.

Glöm inte bort företagskulturen

Många väljer att arbeta för mindre företag då de tycker om kulturen och känslan av samhörighet, vilket ibland är vanligare i små och medelstora företag än i stora multinationella bolag. När ett företag växer kan det vara svårt att undvika att det känns mer som ett storbolag, men att hålla fast vid företagets värderingar, oavsett hur mycket det växer, kan göra mycket till för att undvika just den fallgropen. Se till att du genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att förstå vad teamet värderar och vad som inte har fungerat.

Stärk teamet

I takt med att ett företag växer kommer det att komma nya och fler utmaningar som måste övervinnas. Det bästa sättet är att ge teamet på golvet lov att lösa dessa under sitt dagliga arbete. Med rätt rekrytering finns rätt personer på rätt plats som kan utföra detta, vilket är avgörande för större framgångar.

Se alltid framåt

Det låter uppenbart, men om du inte planerar långsiktigt kommer företaget snabbt att råka illa ut. Glömmer man bort att fundera på vad tillväxt kan innebära för nuvarande och framtida kunder samt förändrade behov i distributionskedjan och lokaler är det stor chans att saker och ting går snett snabbt.

Lär er att göra misstag och gå vidare

När du är ett litet företag är du van vid att saker och ting inte riktigt går enligt plan, och det är exakt samma sak när företaget håller på att växa. Det som kanske ser ut som en fulländad plan på papper, blir i verkligheten ibland inte som man förväntat sig. Men fastna inte vid det – ta in lärdomarna, gå vidare och försök på nytt. På så sätt är du ett steg närmare en toppenlösning.

Fastighetsbehov

När företaget växer är det avgörande att du tänker igenom vilka kontors- och lagerbehov som finns. Vad händer om du plötsligt anställer ytterligare tio personer och det inte finns tillräckligt många skrivbord? Eller om företaget växer ur sitt lager? Överväg kortare hyresavtal, till exempel tre år, för att ha den flexibilitet som behövs för att tillgodose er tillväxt.

Mileway finns här för att hjälpa ditt företag att växa

Mileway har cirka 1 600 lokaler i Sveriges städer och finns över hela Europa, och kan på så sätt hjälpa företag att hitta de lokaler de behöver under alla tillväxtfaser. Om du vill prata med en av våra lokala experter om vad som finns tillgängligt, kontakta oss här.

Kontakta oss
Föregående artikel
Nästa artikel