Vad är en kommersiell fastighet?

Typer av kommersiella fastigheter

Ingen kommersiell fastighet är den andra lik, men trots det har vi på Mileway grupperat fastigheter i några distinkta kategorier som passar de typer av företag vi har som kunder. Var dock medveten om att myndigheter och kommuner har sin egen klassificering av kommersiella fastigheter; så ta reda på vad som gäller i din region för att försäkra dig om att fastigheten som du planerar att hyra är juridiskt godkänd för din typ av verksamhet.

Olika kategorier av kommersiella fastigheter:

  • Lager- och distributionscentraler
  • Industrilokaler
  • Detaljhandelslokaler
  • Kontor
  • Andra kommersiella fastigheter

Lager- och distributionscentraler

Efterfrågan på lager- och distributionscentraler har ökat i stadig takt till följd av många verksamheters övergång till e-handel. Det här har satt nya krav på varuflödet och därmed även funktionaliteten av den här typen av kommersiella lokaler. Dessa fastigheter kan bestå av allt från ombyggda industribyggnader till vidsträckta, toppmoderna lagerlokaler belägna utanför tätbefolkade områden.

När det kommer till placering av dessa kommersiella lokaler har efterfrågan av alltmer strategiska lägen i eller mycket nära städer ökat. Genom strategiskt välplacerade lager- och distributionscentraler kan ditt företags konkurrenskraft stärkas genom snabbare leveranser till dina kunder, till och med samma dag. Mileway har en stor portfölj med så kallade last mile-lokaler nära tätbefolkade områden som är utformade för att hjälpa företag att uppfylla den här last mile-leveransen. Läs mer om last mile-lokaler här.

De flesta lager- och distributionscentraler ligger bredvid stora transportvägar. Vissa är byggda med specialanläggningar för att passa olika verksamhetsbehov – ett livsmedelsföretag kan till exempel behöva kylrum. Är det en sådan här typ av lokal du söker kommer du troligtvis att behöva samarbeta med din hyresvärd för att anpassa interiör och utrustning till just dina behov.

Industrilokaler

Industrilokaler i en kommersiell fastighet används av verksamheter som bedriver tillverkning eller produktmontering. Ofta är denna typ av fastighet en kombination kontor och verkstadsutrymme, eller kontor och lager. Industrilokaler finns i alla former och storlekar, från enkla utrymmen som inte är mycket större än ett stort garage, till stora industrianläggningar med flera lastportar för lastbilar och specialanpassningar för tung utrustning. Industrilokaler kan finnas tillgängliga som fristående byggnader, eller vara fastigheter där flera hyresgäster bedriver sina verksamheter bredvid varandra.

Detaljhandelslokaler

Detaljhandelslokaler kan vara allt från butikerna vi ser i stadskärnan, till mer specialiserade verkstäder eller handelsenheter som smälter in i industriområden. Du förväntas vanligtvis utrusta interiören i din detaljhandelslokal så att det passar dina behov.

Kontor

Kontorslokaler kan användas för administrativa ändamål eller vara öppna för kunder, till exempel om du säljer finanstjänster eller andra tjänster. De hyrs antingen tomma, med enkel inredning, fullt möblerade eller allt däremellan. När du hyr kontorslokaler måste du överväga tillgängligheten och parkeringsmöjligheter, samt om lokalen kan göras bekväm för personalen som arbetar där – är det temperaturreglerat och väl upplyst? Finns det toaletter, kök och närliggande bekvämligheter? Har fastigheten snabb bredbandsuppkoppling?

Du kan hyra kontorslokaler enbart för ditt företag eller hyra kontorslandskap där du arbetar sida vid sida med andra företag. För en del företag passar utrymmet och avskildheten i en större exklusiv fastighet bättre, andra anser att hyra sida vid sida med andra företag öppnar upp för goda nätverksmöjligheter. Bestäm vilket som passar ditt företag bäst.

Andra kommersiella fastigheter

Det finns lika många sorters kommersiella fastigheter som det finns typer av företag. Rekreationsanläggningar såsom gym, hotell och restauranger räknas alla som kommersiella fastigheter. Likadant med tandläkarmottagningar, vårdcentraler och sjukhus. Till och med öppna markytor, såsom parkeringar och utomhuslager kan vara kommersiella fastigheter.

Hur väljer man rätt kommersiell fastighet?

Läget är troligtvis det viktigaste för dig när du väljer en kommersiell fastighet. Om du till exempel planerar att ha kunder i lokalerna måste du överväga tillgängligheten och hur lätt det är att hitta din lokal. Då passar det kanske bäst att välja en detaljhandelslokal i ett etablerat handelsområde; det gör ditt företag synligt för kund och lätt att nå med hjälp av bil eller kollektivtrafik. Även om du inte planerar att ha kunder i lokalerna måste du försäkra dig om att läget är praktiskt för dig och dina anställda, och att det finns tillräckligt med parkeringsplatser.

Om du planerar att anställa medarbetare i samband med att du hyr en kommersiell lokal bör du ta hänsyn till den lokala arbetsmarknaden. Finns det tillräckligt med människor med den kompetens som du behöver i området, och kan du anställa dem till rätt kostnad? Finns det bekvämligheter i området som gör det till ett attraktivt ställe att arbeta på, till exempel butiker, restauranger, nöjen eller förskola?

Gällande hyresavtal för lager- och logistiklokaler bör du överväga strategiska lägen från vilka du kan nå den största delen av dina kunder på kortast avstånd. Om du tar emot och levererar varor via vägnätet måste du veta hur långt dessa vägar ligger från din fastighet, i vilket skick de är i och alla kända trafikproblem som kan påverka dina leveranser.

Hitta kommersiella lokaler i ditt område

När du har bestämt dig för rätt läge kan du börja leta efter lokaler för uthyrning i det område du valt. I vår fastighetsportfölj kan du leta efter en lokal som passar dig genom att söka på lediga, lokala fastigheter efter storlek, typ eller läge.

Hyresavtal för kommersiella lokaler

Om du har hyrt en bostad tidigare känner du antagligen till hyresavtalen för bostäder. Hyresavtal för kommersiella lokaler ser dock lite annorlunda ut. De kan ibland löpa över flera år, vilket kan vara användbart om du gör stora investeringar för att anpassa utrymmet, men inte så användbart om du värdesätter flexibiliteten att kunna byta läge, utöka verksamheten eller minska lokalernas storlek. I hyresavtal för bostäder är det vanligt att man betalar en månadshyra, men i hyresavtal för kommersiella lokaler är det oftast kvartalshyra som gäller. Det kan finnas mer flexibilitet när det gäller avtalet än vad man vanligtvis har när man hyr en bostad.

Hyr man en kommersiell lokal är man som hyresgäster vanligtvis ansvarig för vissa tilläggskostnader för underhåll, till exempel utrustning och skötsel av själva lokalen, samt underhåll av gemensamma ytor som parkeringar, tillfartsvägar och utemiljöer. Du bör granska dessa detaljer noggrant och se till att inkludera alla kostnader i din budget.

Kom ihåg att det är viktigt att granska dina hyresavtal noggrant för att försäkra dig om att du förstår och godkänner innehållet.

Försäkring av kommersiella lokaler

Även hur man försäkrar en kommersiell lokal skiljer sig från bostadsförsäkringar. Till exempel förväntas hyresgästen försäkra allt lösöre i lokalen, inklusive lager eller utrustning, samt skydda sin verksamhet och alla som kommer på besök eller arbetar där. Läs mer om försäkring av kommersiell lagerlokal här.

Budgetering för din kommersiella lokal

Precis som för en bostad kommer kostnaderna för din kommersiella lokal att inkludera hyra och troligtvis inrättningar som parkering, viss service och fastighetsunderhåll samt försäkring. Du kommer vanligtvis att vara ansvarig för din egen inredning och dekor, interna underhållskostnader samt all utrustning som du behöver i lokalerna.

Hyr en kommersiell lokal från en pålitlig fastighetspartner

Mileways omfattande portfölj med kommersiella fastigheter gör oss till ett utmärkt val för både etablerade företag och företag som hyr en kommersiell lokal för första gången. I många av våra fastigheter finns det dessutom flera enheter tillgängliga att hyra i en och samma byggnad; vilket ger dig möjlighet att utöka storleken på era lokaler i takt med att verksamheten växer. För att komma i gång, sök efter en kommersiell lokal genom att använda vår fastighetssökning.

Kontakta oss
Föregående artikel
Nästa artikel